..........Práce detektivní kanceláře je založena na dlouholetých zkušenostech působení u složky kriminální policie a činnost kanceláře začala v roce 2001, kdy byla živnostenským úřadem vystavena koncesní listina na služby soukromých detektivů. Profesionalita a zachování mlčenlivosti o údajích zjištěných od klienta i během plnění zakázky ze strany kanceláře jsou samozřejmostí, právě tak, jako úzká spolupráce s renomovanými pražskými advokáty, zejména s advokátní kanceláří JUDr. Petr FALTUS, která zastupuje klienty naší kanceláře. Výsledek zakázky velmi souvisí na důvěře mezi klientem a detektivní kanceláří, neboť každý případ je zcela individuální. Vztah s klientem je postaven na zásadě slušného a poctivého jednání mezi oběma stranami.

..........Klientovi jsou předávány zásadně pravdivé a skutečné informace, a totéž je vyžadováno i ze strany klienta. Pokud je to důležité a klient s tím souhlasí, jsou od něj vyžadovány i písemné dokumenty, jako např. smlouvy, korespondence, a pod. /samozřejmě, pokud nejsou nutné originály, pouze kopie/.

..........Po prvním kontaktu, ať telefonickém, písemném či osobním, bude s klientem dohodnuta schůzka, a to v prostředí dle jeho přání. První schůzka je samozřejmě zdarma. Během ní bude provedena odborná konzultace problému a následně navržen postup při řešení, pátrání, a pod.. Následně bude sepsána smlouva a dohodnuty další podrobnosti, jako např. způsob komunikace, informovanost během provádění zakázky, ať již na požádání nebo v přesně stanovených termínech, kdy bude klientovi sdělován průběh šetření, podávány písemné zprávy, atd. V případě zjištění závažných skutečností bývá /pokud to situace dovolí/ klient informován ihned. Konečný výsledek zadané zakázky je zpravidla klientovi zasílán nebo předáván písemně, popř. na CD ROM nebo DVD ROM.

..........Samozřejmostí je kontrola plnění zadaných úkolů ze strany klienta, neboť se jedná o placenou službu. Rádi Vám budou zodpovězeny další dotazy a podrobnosti. Stačí jen kliknout na záložku "NAPIŠTE NÁM" a zavolat nebo napsat. Těšíme se na Vaše setkání a věříme, že budete s našimi službami spokojeni.!!! Zákaz nevyžádané elektronické reklamy a telemarketingu dle § 2, odst. 1, písm. e), zák. č. 138/2002 Sb. o regulaci reklamy !!!